În prezent, aproximativ 80 companii apelează la serviciile mele pentru salarizare iar alte 20 pentru contabilitate și o parte pentru întocmirea situațiilor financiare.

Toate serviciile sunt realizate cu programul BMD.


Contabilitate
 • Evidență contabilă până la întocmirea balanțelor de verificare cu ajutorul tehnologiei BMD, gestionarea conturilor, întocmirea decontului de TVA, balanțe, situații lunare ale debitorilor și ale contului de profit și pierdere, gestionarea registrului de mijloace fixe, lucrări conexe situațiilor financiare anuale!
 • Organizarea contabilității – util și eficient!
 • Asistență generală a societății în ceea ce privește aspectele comerciale – astfel se pot evita multe greșeli încă de la început!
 • Familiarizarea întreprinzătorului cu cifrele contabile – ce recunoaște din aceste cifre – ce măsuri trebuie implementate?
 • Termenele de depunere a diverselor declarații pentru Administrația Financiară („Finanzamt”), Casa de Sănătate din Stiria („GKK“),
 • sunt gestionate de către mine!
 • Organizarea și gestionarea activității de emitere a somațiilor și a notificărilor
 • Administrarea corectă a listelor de debitori și creditori!
 • Troubleshooter – în cazul problemelor de natură contabilă, asistență rapidă în cazul situațiilor dificile – cum ar fi schimbarea de personal, restructurarea departamentelor, etc.
 • Colaborare cu consultantul fiscal („Steuerberater“)
Salarizare
 • Consultanță privind probleme legate de dreptul muncii
 • Planificarea costurilor de personal în legătură cu costurile salariale
 • Desfășurarea tuturor proceselor de înregistrare și radiere precum și a tuturor
 • cererilor de modificare prin transfer de date de la distanță către casa de sănătate
 • Fișe de muncă, contracte de muncă
 • Calculul salariilor brute și nete
 • Imprimarea fluturașului de salariu, a documentului de atestare a înregistrării contabile
 • Întocmirea listelor de contribuții lunare (Casa de Sănătate din Stiria, Administrația Financiară, municipalitate) precum și a ordinelor de plată
Registrul intrări-ieșiri
 • Contabilizarea veniturilor și cheltuielilor de exploatare
 • Casă de marcat
 • Registrul de intrări-mărfuri
 • Registrul de mijloace fixe
 • Conturi salariale, în cazul angajării salariaților
 • Depunerea decontului de TVA
 • Declarație privind impozitul pe venit
 • Declarații TVA
Decizii de impunere angajat (fișe fiscale)
 • Cereri către Administrația Financiară
 • Reclamații
 • Cereri de suspendare
 • Cereri de depunere a documentelor
 • Revocarea fișelor fiscale ale salariaților
 • Anularea hotărârilor/deciziilor fiscale
 • Reluarea procedurii de impunere fiscală
 • Reducerea plăților în avans
 • Solicitarea amânării sau eșalonării plăților
 • Lipsa adeverinței anuale de venit
Organizare de birou
 • Ordine până la cel mai mic detaliu
 • Scrisori adresate partenerilor de afaceri
 • Prelucrarea și redirecționarea documentelor diverse
 • Gestionarea documentelor intrate și consultanță în legătură cu toate solicitările
 • Coordonarea tuturor termenelor
 • Relații cu clienții
Somare și notificare
 • Gestionarea facturilor neachitate
 • Verificarea facturilor neîncasate
 • Procedură de somație a clienților la plată